Arşiv Destek Elemanı

Arşiv Destek Elemanı: Her türlü yazılı belge, fotoğraf, ses kaydı, film vb. dokümanın arşive yerleştirilmesi, korunması ve kullanıma sunulması ile ilgili işlemleri kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.


Fatal error: Call to undefined function setPostViews() in /home/ersin/public_html/wp-content/themes/Admirable/single.php on line 64